dr.sc. Zdenko Boras dr.med. FACS

Doktore Boras, prošla je godina dana otkako ste u KBC-u Osijek pokrenuli barijatrijski program. Kakvi su rezultati rada nakon godinu dana? Kakvi su ishodi operiranih bolesnika? Kakav je profil bolesnika (okvirno)? Jeste li zadovoljni s brojem odrađenih operacija i rezultatima koje ste postigli (možete navesti i neke konkretne primjere)?

Mogu reći da sam izuzetno zadovoljan rezultatima Barijatrijskog programa u prvoj godini. Ne samo da nam se javio respektabilan broj zainteresiranih pacijenata, nego smo uspjeli ustrojiti i staviti u funkciju naš multidisciplinarni tim što je pri osnivanju ovako opsežnog i zahtjevnog projekta možda i najbitniji čimbenik. Glede nekakvih konkretnih brojki sa ponosom mogu reći da ćemo u svojoj prvoj godini djelovanja učiniti 30 operacijskih zahvata, a kroz ambulantu nam je obrađeno i više od 50 pacijenata. Naši pacijenti su većinom od oko 2/3 mlađe ženske osobe sa jednim ili više komorbiditeta  a najsretniji smo kada već nekoliko dana poslije operacije pacijent prestane sa uzimanjem lijekova za povišen tlak ili dijabetes. Ako sve zbrojimo mislim da smo prešli broj od 1000 izgubljenih kilograma poslijeoperacijski. Najveći uspjeh je zasigurno jedna posebna priča gdje smo pacijenta sa blizu 300kg uspjeli prijeoperacijski smršaviti na 220kg a trenutno oko dva mjeseca iza operacije teži ispod 200kg. To je bio težak put za njega i obitelj ali smo uz konstantnu potporu i njegu zajedničkim snagama uspjeli. Također mogu reći da pacijenti dolaze iz cijele Hrvatske i da smo prerasli lokalne okvire, te smo pomogli pacijentima iz Splita, Zagreba, Županje, Petrinje, Poreča, Iloka.

Možemo li reći da je barijatrijska kirurgija prepoznata kod nas kao metoda liječenja debljine i metaboličkog sindroma, sve učestalijih bolesti u današnjem društvu? U čemu je njezina prednost u odnosu na druge metode liječenja?

Nažalost, još uvijek ne možemo to reći, naše društvo još ne prepoznaje debljinu odnosno pretilost kao stvarnu i realnu kroničnu bolest. Više smo okrenuti stigmatiziranju pretilih osoba u društvu nego rješavanju problema koji stoji pred nama.    Društvo je sklono osuđivati pretile ljude jer smatra da je pretilost debljina i da se „samo treba prestati previše jesti” i problem će biti riješen. Međutim, iako ne postoji određen gen za debljinu, pretilost je djelomično genetski uvjetovana, a prehrambene navike se usvajaju do 3 godine života tako da mnoge pretile osobe nisu u potpunosti same krive. Prednost metaboličko-barijatrijske kirurgije je u tome što osim samog gubitka kilaže pozitivno djeluje na cijeli niz metaboličkih procesa i bolesti te dugoročno regulira Dijabetes tipa 2, povišen krvni tlak, poremećaj masnoća u krvi, depresiju, policistične ovarije, poremećaje disanja i spavanja.

Educirali ste se u Cleveland Clinic Abu Dhabi, surađujete li i dalje s njima i u kojem smjeru planirate dalje razvijati barijatrijsku kirurgiju kod nas?

Sa Barijatrijskim timom Cleveland Clinic Abu Dhabi sam u stalnom on line kontaktu jer nam je takvo razdoblje došlo. Komunciramo o pojedinim pacijentima ali i o Barijatriji u vrijeme Covida-19  koji je zasigurno poremetio sve kirurške pogone u svijetu pa tako i kod nas. Bio je predviđen dolazak tri člana iz Abu Dhabija povodom prve godišnjice našeg programa no to ćemo morati ostaviti za neka bolja i druga vremena. Isto tako je odgođen odlazak dva člana našeg tima u Abu Dhabi nadamo se za 2021. godinu. Ne mogu dovoljno naglasiti bitnost naših liječnika obiteljske medicine i endokrinologa bez kojih Barijatrijska kirurgija ne može opstati. Zato ovim putem iznova apeliram da se pacijenti kod kojih postoji realni problem metaboličkog sindroma i (ili) pretilosti upute nama na daljnju obradu i mogući operacijski tretman.

Je li za tu granu kirurgije educirano još liječnika u KBC-u Osijek? Tko sve čini multidisciplinarni tim u liječenju barijatrijskom kirurgijom? Tko sve može biti kandidat za operaciju?

Osječki multidisciplinarni tim bez čijeg postojanja mi danas ne bi imali o čemu razgovarati čine redom izvrsni liječnici i medicinske sestre raznih subspecijalističkih grana. Prije svega endokrinolozi na čelu sa doc.dr.sc. Silvijom Canecki-Varžić, zatim neurolozi, gastroenterolozi, anesteziolozi, kardiolozi, nutricionisti, psihijatri i psiholozi, te glavne sestre naših timova koje omogućuju što bezbolniju i učinkovitiju obradu pacijenata. Za sada još nemamo slijedećeg kompletno educiranog specijalistu Barijatrijske kirurgije, no u planu je bio odlazak jednog mladog kolege na subspecijalizaciju no pandemija Covid-19 nas je poremetila. Kandidati za operacijski zahvat su pacijenti sa ITT( indeksom tjelesne težine) preko 40kg/m2, ili ako uz povišen ITT imaju bilo koji od komorbiditeta koje smo ranije naveli a od kojih je Dijabetes tipa 2 najznačajniji.Isto tako ovim putem pozivam sve koji žele započeti promjenu u gubitku kilograma a ne žele sam operacijski zahvat da nam se jave jer im možemo u početku savjetom i brigom pomoći u medicinskom skidanju kilograma te im zahvat možda neće niti trebati.

Prije godinu dana izjavili ste da se je se u prvoj godini nećete baviti adolescentima koji imaju problema s pretilosti. Jeste li ipak među do sada operiranima imali nekog adolescenta, a ako niste kakvi su planovi za naredno razdoblje u tom smislu?

Što se tiče adolescentske Barijatrijske kirurgije, mi za sada nismo započeli sa tim dijelom programa, ne zato što nismo spremni u tom segmentu, nego zato što mislimo da društvo nije spremno za takav iskorak, iako će se to prije ili kasnije u budućnosti jednostavno samo od sebe dogoditi.

Jeste li imali poteškoća tijekom pandemije COVID-19? Kakva su Vaša iskustva s koronavirusom? (epidemiološke mjere na odjelu i sl.)

Tijekom prvog vala pandemije smo u prema preporukama i hrvatskih ali i vodećih svjetskih Barijatrijskih institucija u potpunosti prestali sa programom i to u razdoblju od tri mjeseca, te preusmjerili snagu i koncentraciju na hitne kirurške pacijente.

U međuvremenu se situacija promijenila, te nema zapreka za daljnje aktivnosti i neometan rad programa. Pretili pacijenti su zbog svojih komorbiditeta i same pretilosti kao kronične bolesti sigurno jedna od najranjivijih skupina u Covid pandemiji, te se pri njihovoj obradi i samom operacijskom zahvatu moramo strogo pridržavati svih mjera. Prednost današnje tehnologije i doba u kojem živimo je to da se velika većina pregleda može odraditi tele-medicinski bez izravnog kontakta. Naši pacijenti koji dolaze iz cijele Hrvatske komuniciraju prijeoperacijski sa mnom preko mailova i zoom aplikacije, te se fizički upoznajemo pri samom dolasku na operaciju. Za neke pacijente smo osim redovnog Negativnog Covid 19 testa, tražili i određeno razdoblje samoizolacije, ne bili tako smanjili mogućnost infekcije na minimum. Isto tako dio smo svjetske GENEVA studije gdje unosimo podatke o svim operiranim barijatrijskim pacijentima i ishodima liječenja te uspoređujemo rezultate sa ostalima ( preko 400 kirurga i 3000 pacijenata).Sa zadovoljstvom mogu reći da do sada nismo imali niti jednog pacijenta pozitivnog na Covid19 u programu.

Naručite se ODMAH na BARIJATRIJSKI pregled PRETILOSTI

Odabirom opcije „Pošalji“ dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da Lege Artis d.o.o. prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene uključujući i moje osobne podatke. Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dao/la Lege Artisu d.o.o. prilikom registracije. Detaljnije