Uvođenjem segmenta ortopedije u ponudu Poliklinike Lege Artis lepeza aktualnih usluga usmjerena na brigu i skrb o zdravlju čovjeka postala je znatno šira.

Marko Džapo, dr.med.specijalist ortopedije i subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava, rodom iz Osijeka, pametan, vješt, stručan i ugodan, sjajan stručnjak posebno u miniinvazivnoj kirurgiji stopala, sigurno vam može pomoći.

Svoju je bazu edukacije stekao u ”Vukovarskoj školi otropedije” nakon čega je završetkom edukacije u Zagrebu te na klinici za ortopediju Lovran gdje je i položio specijalistički ispit nastavio dodavati najviše nivoe znanja u priznatim svjetskim i europskim edukacijskim centrima ortopedije i traumatologije lokomotornog sustava.

 

 

 

Počevši svoj put na prvoj edukaciji u Švicarskoj stekao je bazu i viziju razvoja svojih vještina i znanja.

Primjenom znanja ortopedije i traumatologije u višegodišnjem svakodnevnom poslu kroz ambulantni rad te rad u operacijskoj sali dr. Marko Džapo je stekao vještine nužne za prepoznavanje, dijagnostiku i liječenje bolesti i ozljeda sustava za kretanje – bolesti i ozljede svih zglobova, ligamenata, tetiva, mišića.

Na preglede kod dr. Marka Đžape u Polikliniku Lege Artis dolaze svi pacijenti – u svakoj dobi čovjekovoga života – od rođenja do treće životne dobi.

Dolaskom na pregled kod dr. Marka Džape u Lege Artisu vam se garantira, vrhunska dijagnostika, pravovremena obrada te rješenje vaše aktualne zdravstvene situacije.

Dr. Džapo u Poliklinici Lege Artis obavlja sve preglede iz područja ORTOPEDIJE:

  • DIJAGNOSTIKA i LIJEČENJE BOLESTI I OZLJEDA SUSTAVA ZA KRETANJE,
  • POSEBNO POLJE INTERESA – BOLESTI I OZLJEDE STOPALA i GLEŽNJA (npr. Hallux valgus – poznatiji kao “čukalj”, uganuća gležnja i sl.)
  • DJEČJA ORTOPEDIJA (pregledi stopala i kralježnice dječje/adolescentne dobi),
  • PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE SPORTSKIH OZLJEDA,
  • UZV DJEČJIH KUKOVA,
  • UZV LOKOMOTORNOG SUSTAVA (bolesti i ozlijede sustava za kretanje).