Sjajan kirurg, izvrstan vaskularac, najbolji flebolog. Vlasnik Poliklinike. Pravi doktor. Dugogodišnji Rotarijanac, sad i ponosni predsjednik Rotary cluba Osijek, a samim time i humanitarac.

Rotary je međunarodna udruga koja okuplja osobe iz stručnih i poslovnih krugova kako bi se posvetile humanim ciljevima, a cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu te šire dobru volju i razumijevanje širom svijeta.

Svrha Rotaryja jest ohrabrivati i njegovati načelo služenja kao osnove vrijednog pothvata te, poglavito, ohrabrivavati i njegovati:

PRVO: razvoj prijateljstva kao prigode za služenje;

DRUGO: visoka čudoredna mjerila u poslu i zvanjima, priznavanje vrijednosti svih korisnih zanimanja, te velič

anje zanimanja svakog rotarijanca kao prigode za služenje društvu;

TREĆE: primjena načela služenja u osobnom, poslovnom i zajedničkom životu svakog rotarijanca;

ČETVRTO: promicanje međunarodnog razumijevanja, dobrohotnosti i mira putem svjetske udruge poslovnih i strukovnih osoba sjedinjenih načelom služenja.