dr.med. Krešimir Čandrlić, kirurg

Međunarodni dan radiologije godišnji je događaj koji se obilježava s ciljem izgradnje veće svijesti o vrijednosti koju radiologija doprinosi sigurnoj skrbi za pacijenta i poboljšanje razumijevanja važne uloge koju radiolozi i radiološki tehnolozi imaju u pružanju zdravstvene zaštite.

Ovu godinu obilježilo je širenje pandemije COVID-19 i utjecalo na gotovo sva područja naših života. U zdravstvenoj skrbi oboljelih od COVID-19, rendgenska i CT dijagnostika pluća postali su neizostavni dio dijagnostike COVID pozitivnih pacijenata.

Pozivamo sve da proslave važnu ulogu koju radiološko oslikavanje ima u trenutnoj krizi. Pozivamo i sve sudionike pružanja zdravstvene zaštite da se osvrnu na naporan rad i izazove s kojima se suočavaju proteklih mjeseci te prepoznaju svoj doprinos i doprinos svojih kolega i prijatelja.

Ujedno vas pozivamo na pojačani oprez i brigu o vlastitoj sigurnosti i zdravlju.

Sretan Međunarodni dan radiologije!

Naručite se ODMAH na BESPLATNE konzultacije

    Odabirom opcije „Pošalji“ dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da Lege Artis d.o.o. prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene uključujući i moje osobne podatke. Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dao/la Lege Artisu d.o.o. prilikom registracije. Detaljnije