“OSVOJI  VENUS GLOW TRETMAN”

Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira:  LEGE ARTIS D.O.O., Vukovarska 1, Osijek, OIB: 64738364296 daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 23.9. 2022. i trajat će do 30.9.2022. do 12.00 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici te Instagram profilu Organizatora.

Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima jednu nagradu, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.  Nagrada je Venus Glow tretman za 2 osobe (za pobjednika/cu natječaja i osobe koju označi u objavi komentara. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili druge proizvode ili uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji.

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora https://m.facebook.com/poliklinika.lege.artis/ i  u periodu od  23. rujna do 30. rujna 2022. u 12:00 sati i u  komentar ispod objave nagradnog natječaja napisati odgovor na sljedeća pitanje: Koga vodiš na Venus Glow tretman u Polikliniku Lege Artis i zašto? Prilikom odgovora potrebno je označiti osobu  s kojom želi realizirati nagradu. Autor/autorica najkreativnijeg komentara osvojit će nagradu.

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
1 dobitnika/dobitnicu nagradnog natječaja izabrat će tročlani žiri Lege Artis d.o.o.

Članak 8
OBJAVA REZULTATA

Rezultati natječaja i dobitnici će biti objavljeni najkasnije 5 radnih dana nakon završetka postavljenog natječaja, a putem komentara na objavu vezanu za natječaj na Facebook stranici Lege Artis.

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika te fotografije realizacije nagrade mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade na društvenim mrežama Organizatora.

Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 30.9.2022. na službenoj facebook stranici Organizatora Https://m.facebook.com/poliklinika.lege.artis

Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku.