Pitaj doktora Čandrlića

Imate li dodatnih pitanja?


Odabirom opcije „Pošalji“ dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da Lege Artis d.o.o. prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene uključujući i moje osobne podatke. Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dao/la Lege Artisu d.o.o. prilikom registracije. Detaljnije

Radno vrijeme

Ponedjeljak Petak
Prijepodne: 10h – 12h
Poslijepodne: 15h – 20h

Informacije i narudžbe za pregled

telefon: 031 325 676

e-mail: info@lege-artis.hr